Înapoi la site

Blog - Articole și Noutăți
CALIFICARE MECANIC AVIAȚIE SAU LICENȚĂ PART 66?

CALIFICARE MECANIC AVIAȚIE SAU LICENȚĂ PART 66?

Diferențe, recunoaștere, obținere.

Când vine vorba de aviației și de serviciilor de calificare oferite de centrul OPTIM AD CALIFICĂRI în aceast domeniu, cele mai întâlnite întrebări sunt:

 • – dacă centrul este autorizat PART 147,
 • – dacă diploma de mecanic aviație obținută în cadrul centrului este recunoscută EASA,
 • – dacă este necesară calificarea de mecanic aeronave pentru obținerea licenței PART 66,
 • – dacă pentru angajarea in străinătate este necesară Diploma de mecanic aviație sau Licența Part 66.

Ne propunem aici să vă oferim informații utile și verificate care să răspundă celor mai frecvente întrebări despre PART 66, PART 147, Calificarea Mecanic aviație, EASA (European Union Aviation Safety Agency), AACR (Autoritatea Aeronautică Civilă Română).

Așadar, haideți să facem lumină în acest subiect.

EASA | Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța a Aviației (European Union Aviation Safety Agency) a luat naștere în 2002, ca urmare a evenimentelor din 9/11 2001 din New York cu turnurile gemene.
Membri: Autoritățile Aeronautice Civile (AAC) din cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein, Elveția și Norvegia.
Scop: Armonizarea reglementărilor şi certificarea în domeniul aviației, aprobarea întreprinderilor care se ocupă cu proiectarea, fabricarea şi întreţinerea produselor aeronautice ș.a.

AACR | Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Membru EASA din 2007
Scop: Transpunerea în legislaţia aeronautică naţională şi, totodată implementarea, reglementărilor europene specifice activităţilor de aviaţie civilă privind certificarea de tip, proiectarea, fabricaţia şi întreţinerea aeronavelor, operaţiunile de zbor şi licenţierea personalului navigant.

PART 147 | Autorizație oferită de către AACR unei entități juridice în concordanţã cu Regulamentul EASA Part 147.
Scop: Furnizarea de cursuri de formare profesională Part 147 și examinare pentru pentru obţinerea licenţei PART 66, conform reglementărilor EASA.

PART 66 | Licenţa de întreținere a aeronavelor, pentru mai multe categorii: A, B1, B2 şi B3.

CCP MECANIC AVIAȚIE | Certificat de competențe profesionale obținut prin evaluarea cunoștințelor.  Are regimul actelor de studii și face dovada deținerii calificării ”Mecanic aviație” solicitate la angajare.

Licenţă PART 66 sau CALIFICARE MECANIC AVIAȚIE ?

Centrul OPTIM AD CALIFICĂRI este autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru VALIDAREA (recunoaşterea şi certificarea) cunoştinţelor dobândite la locul de muncă, proces finalizat cu un certificat de competenţe profesionale care are regimul actelor de studii, este echivalentul certificatului de calificare obţinut prin urmarea unui curs de formare profesională (art. 33, lit.b, Ordinul Min. Muncii şi Min. Educaţiei nr. 4543/2004, art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000) sau absolvirea unei şcoli profesionale de profil tehnic şi oferă dreptul legal de a fi angajat pe postul ”Mecanic aviaţie”.

Concret, acest certificat demonstrează o CALIFICARE DE BAZĂ / generală (pentru mai multe tipuri de aeronave) cu care te poţi angaja şi poţi fi încadrat corespunzător în orice intreprindere de întreținere autorizată.  Cu această calificare poţi efectua lucrări de întreţinere şi mentenanţă însă nu oferă dreptul de a pune în serviciu o aeronavă sau o componentă a aeronavei după efectuarea unei operații de întreținere, întrucât această responsabilitate îi revine ”PERSONALULUI DE CERTIFICARE”.

Se consideră PERSONAL DE CERTIFICARE – deținătorul unei licențe (PART 66) emise în conformitate cu anexa III (partea 66), conf. Articolul 5 pct. (3) din Regulamentul European (EU) 1321/2014.

Atenţie: Licenţa, nu calificare! Deţinătorul unei calificări intră în categoria ”personal calificat” iar deţinătorul unei licenţe Part 66 în categoria ”personal licenţiat/certificat”.

Despre licența PART 66

Licenţa Part 66 de întreținere a aeronavelor, cuprinde mai multe categorii: A , B1, B2 și C, care la rândul lor cuprind subcategorii. Aceste subcategorii sunt:

 • — A1 și B1.1 Avioane cu motor cu turbină
 • — A2 și B1.2 Avioane cu motor cu piston
 • — A3 și B1.3 Elicoptere cu motor cu turbină
 • — A4 și B1.4 Elicoptere cu motor cu piston

Categoria B3 se aplică la avioanele cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg.

Cum se OBȚINE licența

Licența PART 66 este acordată de Autoritatea Aeronautică Civilă Romană (AACR) și presupune:

 • – efectuarea unei pregătiri teoretice corespunzătoare tipului de licență, în cadrul unei organizaţii autorizate PART 147 urmată de examinare, sau
 • – examinare la AACR şi/sau în cadrul unei organizaţii autorizată PART 147 în acest sens.

Solicitantul trebuie să promoveze toate examenele din module/submodule aplicabile categoriei de licenţă solicitată.

De reţinut este faptul că, solicitantul unei licenţe Part 66 trebuie să facă dovada experienţei practice în întreţinerea aeronavelor, pentru perioada de timp specificată în PART 66.A.30(a)1. De exemplu, pentru categoria B2 și pentru subcategoriile B1.1 și B1.3, se face dovada a:

 • cinci ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare, dacă solicitantul nu a beneficiat anterior de o pregătire tehnică adecvată; sau
 • trei ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare și finalizarea unui curs de pregătire, considerat ca adecvat de către autoritatea competentă, ca lucrător calificat într-o profesie tehnică; sau
 • doi ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare.

Fără o CALIFICARE (de bază) de MECANIC AVIAŢIE (cum este și cea obţinută în urma evaluării de competenţe profesionale organizată de Centrul OAD), nu poţi fi angajat / încadrat corespunzător pe post (în situația în care deții doar diplomă de Bacalaureat sau ești licenţiat în alt domeniu). Aşadar, obţinerea calificării de mecanic aviaţie este un prim pas către licenţa Part 66, ajutându-te ulterior să demonstezi experienţa de muncă şi să urmezi cursurile de specializare pentru diverse tipuri de aeronave.

Pentru și mai multă claritate vă prezentăm mai jos schema grafică ce ilustrează diferența dintre calificarea MECANIC AVIAȚIE și Licența PART 66:

Calificare VS Licență
Calificare VS Licență

 Este centrul OPTIM AD CALIFICARI autorizat PART 147?

Menţionăm faptul că numai entitățile care organizează ”cursuri de pregătire de tip” şi examene pentru obţinerea licenţei Part 66 intră sub incidenţa acestei legi, respectiv de a fi autorizată part 147, așa cum prevede Articolul 6 din Regulamentul European (EU) 1321/2014 privind navigabilitatea aeronavelor:

”(1) Întreprinderile cu atribuții de pregătire a personalului prevăzut de articolul 5 trebuie să fie autorizate în conformitate cu anexa IV partea 147 pentru:
(a) a organiza cursuri de pregătire de bază recunoscute și/sau
(b) a organiza cursuri de pregătire de tip recunoscute și
(c) a organiza examene și
(d) a elibera certificate de atestare a pregătirii.”

Întrucât activitatea centrului OPTIM AD CALIFICĂRI este coordonată de Autoritatea Naţională de Calificări, aceasta intră sub incidenţa legilor emise de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi este autorizată în baza OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor și Ordinul Min. Educaţiei şi Cercetării şi al Min. Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 4543/468/2004 privind aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

Așadar, centrul OPTIM AD CALIFICARI nu organizează cursuri / examene pentru licențierea Part 66, fiind autorizat pentru evaluarea și recunoașterea profesională a experienței de mecanic aviație și eliberează certificate de competențe profesionale recunoscute atât de angajatorii din România cât și străinătate.

Pentru şi mai multe detalii despre obţinerea licenţei PART 66 puteţi consulta Procedura administrativă şi instrucţiunile pentru licenţierea PART 66 a personalului pentru întreţinerea aeronavelor: https://www.caa.ro/uploads/pages/PIAC-AW-66_ed_2.pdf

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA/CONVERSIA LICENTEI PART-66:
https://www.caa.ro/ro/pages/part-66

Infomatii utile găsiţi şi în Regulamentul European (EU) 1321/2014 privind navigabilitatea aeronavelor:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1321&from=EN

Cum poți obține calificarea de MECANIC aviație în baza experienței acumulate la locul de muncă, prin evaluare, fără cursuri? Click aici

Facebook
LinkedIn
Email
Scroll to Top

5% REDUCERE CURSURI LB. ENGLEZĂ PENTRU ELECTRICIENI

Profită acum de oferta lunii februarie și înscrie-te la cursul de limba engleză pentru domeniul electric. Alege nivelul începători sau avansați și #HAILACURS!

Contactează-ne și pe whatsapp 0755 045 550

ÎN CLASĂ

Call Now Button