Înapoi la site

Blog - Articole și Noutăți
CUM SĂ DEVII ELECTRICIAN AUTORIZAT ANRE

CUM SĂ DEVII ELECTRICIAN AUTORIZAT A.N.R.E (cu și fără examen)

Fie că vorbim despre un job în țară sau despre un loc de muncă în străinătate, cele mai recente statistici prezintă o cerere pe piața muncii din ce în ce mai mare pentru meseria de electrician. Electricianul este profesionistul pregătit să lucreze cu instalații electrice, casnice sau industriale, și să efectueze operațiunile de întreținere și mentenanță aferente unei utilizări normale. În activitatea de electrician, vor trebui respectate o serie de norme tehnice specifice, de standarde. Pentru a deveni un electrician desăvârșit, trebuie să participi la evaluare pentru a obține calificarea recunoscută și certificatul emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) și, ulterior, să obții autorizarea de la Autoritatea Națională de Reglementări în domeniul Energiei (ANRE). ANRE este o instituție publică autonomă din România, de interes național cu personalitate juridică, aflată în subordinea Parlamentului României. ANRE are misiunea de a crea și aplica sistemul de reglementări necesar funcționării sectorului energiei și piețelor de energie electrică, energie termică și gaze naturale în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor. Dacă vrei o carieră pe termen lung ori dacă ești interesat să lucrezi în sistemul electroenergetic național (să intervii asupra generatoarelor și a liniilor electrice prin care trec mii de volți), vei avea nevoie să obții atestarea și autorizarea ANRE. Trebuie să știi în ce context te lovești de reglementările acestei instituții:
 • – dacă ești persoană fizică, cu cetățenie română sau străină, care solicită autorizarea în vederea desfășurării, pe teritoriul României a activităților de proiectare, executare, verificare și de expertizare a lucrărilor de instalații electrice;
 • – dacă ești persoană fizică care, în desfășurarea activității de operare a instalațiilor electrice execută lucrări de mentenanță/întreținere/reparații curente ale acestora, ca parte componentă a activității de operare;
 • – dacă ești persoană juridică care desfășoară activități de instalații electrice. Atenție! Astfel de lucrări se realizează cu personal calificat profesional în domeniul instalațiilor electrice, sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizați, având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacității respective.

Cum te autorizezi ANRE?

Prima acțiune pe care trebuie să o faci, înainte de înscrierea la examen, este participarea la cursul de pregătire teoretică adresat electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate si extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.  Acesta durează 24 h, tratează cadrul legal cu modificările ulterioare și trebuie să aibă un conţinut corespunzător cel puțin tematicii şi bibliografiei recomandate și publicate pe pagina de internet a autorității competente. Tipuri de autorizări
 • – electrician autorizat; – verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice
 • – dacă ai de minim 5 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA și adeverința de electrician autorizat vizată;
 • – expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice
 • – dacă ai de minimum 8 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B și adeverința de electrician autorizat  vizată.

Cum poți obține calitatea de electrician autorizat ANRE?

PE BAZĂ DE EXAMEN  organizat, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an, primăvara și toamna (vezi detalii în această anexă), la obținerea unui tip/grad de autorizare, precum și la trecerea la un grad/ tip superior sau diferit. În dosarul de înscriere la examen pentru dobândirea calității de electrician autorizat trebuie să ai următoarele documente:
 • – cererea de autorizare însoțită de următoarele documente: Informații Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;
 • document care atestă recunoașterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine;
 • copia carnetului de muncă sau adeverințe, care să ateste experiența profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, și/ sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de Evidență a Salariaților comunicat la inspectoratul teritorial de muncă;
 • copia chitanței de achitare a tarifului pentru autorizare; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.
FĂRĂ EXAMEN – pentru autorizarea gradului IVA, pe bază de referat, inginerilor proiectanți principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care dețin sau au deținut gradul I sau similar Nomenclatorului Clasificării Ocupațiilor din România cu acesta, a profesorilor/ conferențiarilor universitari din cadrul facultăților din domeniul energetic, precum și a cercetătorilor din cadrul institutelor/ centrelor de cercetare din domeniul energetic. Iată care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești:
 • – să fii calificat profesional/specializat în domeniul energetic;
 • – să ai vechime de minim 20 de ani în activitatea de proiectare/ cercetare de instalații electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul electric.
Cererea de autorizare trebuie să fie  însoțită de un CV (curriculum vitae) și documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, cărții de muncă, adeverințe, etc.) care demonstrează îndeplinirea condițiilor menționate mai sus. Dacă te-ai decis deja și ai nevoie de calificare rapid, fără a mai fi nevoie să urmezi un curs de durată, tocmai pentru că îți cunoști foarte bine meseria și ai experiență de lucru, poți apela la serviciile oferite de Centrul de Evaluare a Competențelor Profesionale OPTIM AD CALIFICĂRI unde faci înscrierea la următoarea sesiune de evaluare pentru a obține calificarea de Electrician în construcții și diploma recunoscută și de ANRE.
Facebook
LinkedIn
Email
Scroll to Top

5% REDUCERE CURSURI LB. ENGLEZĂ PENTRU ELECTRICIENI

Profită acum de oferta lunii februarie și înscrie-te la cursul de limba engleză pentru domeniul electric. Alege nivelul începători sau avansați și #HAILACURS!

Contactează-ne și pe whatsapp 0755 045 550

ÎN CLASĂ

Call Now Button