Înapoi la site

Blog - Articole și Noutăți
POATE FI MAI SIMPLU CU ANRE – GRADE DE AUTORIZARE PENTRU ELECTRICIENI.

POATE FI MAI SIMPLU CU ANRE – GRADE DE AUTORIZARE PENTRU ELECTRICIENI.

Pe orice șantier de construcții, o zonă importantă a activităților desfășurate o constituie lucrările la instalațiile electrice. Implicarea unui constructor pe șantier nu se rezumă doar la faza de construcție, ci continuă cu mentenanța, reparațiile, renovările, extinderile și îmbunătățirile. De aceea, prezența electricienilor cu abilități și competențe profesionale atestate și validate de instituții de specialitate, cum ar fi ANRE (Autoritatea Națională de Reglementări în Domeniul Energiei), devine esențială.

Și tu poți obține autorizarea ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) este instituţia statului care autorizează electricienii, în urma unui examen. Adeverinţa de electrician autorizat are o valabilitate nelimitată, dar care trebuie vizată periodic. Autorizarea de tip A îţi dă voie să proiectezi instalaţii electrice, cea de tip B îţi permite executarea lor. Gradele de autorizare variază de la I (poţi lucra sub coordonarea sau supravegherea unui electrician autorizat cu gradele IIB, IIIB sau IVB) până la IVB (poţi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la orice tensiune nominală standardizată).

Electricienii autorizați pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalații electrice, pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III și IV. Pentru fiecare dintre gradele II, III și IV sunt definite două tipuri de autorizări:

 • a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice;
 • b) autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice.

Mai departe află care sunt competențele profesionale pe care trebuie să le deții în funcție de tip și grad.

Gradul I – executarea de instalații electrice interioare cu o putere instalată de maxim 10 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV.

Gradul IIA – proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV.

Gradul IIB – executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV.

Gradul IIIA – proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV.

Gradul IIIB – pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV.

Gradul IVA – proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată.

Gradul IVB – executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată.

În ce condiții ești acceptat la examenul organizat de ANRE?

Înscrierea ta este validată dacă îndeplinești concomitent următoarele cerințe:

 • – cererea de autorizare și documentele (Informațiile Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații;
 • – documentația inclusă în dosar este completă;
 • – demonstrezi că ai experiență profesională minimă în domeniul instalațiilor electrice astfel:

  • – deții o diplomă de calificare care se încadreze într-una din calificări profesionale acceptabile (CPA);
  • – poți dovedi experiență profesională în activitățile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), astfel:
   • a) EPP: activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalațiilor electrice desfășurată de către solicitant ca: membru, vicepreședinte sau președinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de rețea, titular de licență sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalațiilor electrice, – angajat al unui operator economic atestat, – persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;
   • b) EPEx: activitatea de executare de instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licență, operator economic atestat ori al unui client final de energie electrică, industrial sau asimilat;
   • c) EPOp: activitatea de operare a instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licență emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică, industrial sau asimilat.

Calitatea de electrician autorizat este definitivă și este dovedită de adeverința de electrician autorizat emisă de ANRE. Autorizarea este acordată pe perioadă nelimitată însă depinde de vizarea periodică a adeverinței (o data la fiecare 5 ani).

În vederea vizării adeverinței ai nevoie de:

 • – cerere (vezi model anexa 1);
 • – copia actului de identitate;
 • – dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică, care să respecte cel puțin tematica si bibliografia stabilite și publicate de autoritatea compententă pe pagina sa de internet pentru tipul si gradul respectiv de autorizare;
 • – copia chitanței de achitare a tarifului pentru vizare periodică; tariful de vizare reprezintă 50% din tariful de acordare a respectivului tip și grad de autorizare și se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.  

Înainte să te gândești la avantajele financiare practicării acestei meserii de electrician în construcții, va trebui să-ți asumi toate responsabilitățile care te țin la distanță de situații riscante, să ai atenție la detalii și să cunoști foarte bine domeniul electric, dar mai ales să respecți normele de protecție și standardele în vigoare. Iar prin autorizarea ANRE te vei valida ca persoană fizică sau juridică abilitată să execute și să verifice instalații electrice în mod responsabil. Ca electrician priceput și autorizat trebuie să fii mereu la curent cu noutățile din domeniu, să frecventezi cursuri de specialitate pentru anumite tipuri de instalații și aparaturi, să vizitezi târgurile și expozițiile din domeniu, unde sunt prezentate tehnici și echipamente noi.

Citește ORDINUL Nr. 116 din 20.12.2016 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.

Facebook
LinkedIn
Email
Scroll to Top

5% REDUCERE CURSURI LB. ENGLEZĂ PENTRU ELECTRICIENI

Profită acum de oferta lunii februarie și înscrie-te la cursul de limba engleză pentru domeniul electric. Alege nivelul începători sau avansați și #HAILACURS!

Contactează-ne și pe whatsapp 0755 045 550

ÎN CLASĂ

Call Now Button