POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR

Societatea OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L., cu sediul social în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, 11, bloc C1, et. 3, ap. 2, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/2896/12.09.2019, având CUI 41634340, în calitate de Operator de date cu caracter personal (denumită în continuare „Societatea” sau „Operatorul”), respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Societatea este proprietară a platformei „vreaulacurs.ro”, astfel încât toate informațiile cuprinse în acest material au legătură și sunt valabile în raport cu activitatea pe platforma „vreaulacurs.ro”, denumită în continuare vreaulacurs.ro sau site-ul.

Dorim să oferim serviciile noastre respectând protecția datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre și în materie contractuală.

În sensul Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), Datele Personale sunt definite ca fiind ”orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fiziă identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

Vă rugăm să consultați ”Termeni și Condiții” și ”Politica privind Cookies”, unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este OPTIM AD CALIFICĂRI SRL cu sediul în Mun. Brașov, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 11, Bloc C1, etaj 3, ap.2, jud. Brașov.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 1. Informații de contact, cum ar fi:
  • numele dumneavoastră;
  • adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o;
  • adresa profesională;
  • numărul de telefon, numărul de telefon mobil. Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.
  • adresa de e-mail;

  Când contractați un serviciu prin intermediul site-ului nostru (cursuri, programe etc.) colectăm datele necesare care să permită identificarea dumneavoastră: nume, prenume, date de contact.

 2. Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu noi sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră.
 3. Detalii ale vizitelor dumneavoastră la biroul nostru, de către noi la dumneavoastră sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi;
 4. Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet, colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform ”Politicii privind cookies”.

Folosim datele cu caracter personal în urmatoarele scopuri (“Scopuri Permise”)

Solicităm și prelucrăm date personale pentru a face posibilă crearea contului dumneavoastră pe site și funcționarea site-ului, asigurarea plății sumelor aferente serviciilor oferite pe site-ul nostru, transmiterea de newslettere, materiale legate de serviciile noastre și informații legate de programele pe care le organizăm sau pe care le promovăm (dacă vă oferiți consimțământul în acest sens), oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluarea serviciilor oferite pe site, monitorizarea vânzărilor și comportamentul Clienților, scopuri administrative, de media etc., prestarea serviciilor disponibile pe site, participarea la programele noastre, gestionarea securității și accesului în biroul nostru, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de noi (ex.: pagina de internet, platforme on-line de comunicare), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activităși neautorizate sau malițioase; în scopul exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre; analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în randul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire la serviciile noastre.

În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile. De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele evoluții în domeniu, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele noastre sau alte evenimente promoționale.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract/factură la care dumneavoastră sunteți parte;
 • prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a prestatorului;
 • prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui terț (ex.: când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract multilateral).

În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare: a fost obținut consimțământul persoanei vizate; avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date.

Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați numele sau adresa de email sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau daă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: info@vreaulacurs.ro. Nu vom fi raspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în ”Scopurile Permise”, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și:

 • nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi (inclusiv obligația legala de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră;
 • dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în fața instanțelor judecătorești.

Drepturile dumneavoastră în legatură cu datele personale pe care ni le funizați

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legatură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
 • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.

Retragerea consițământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastă cu caracter personal și vom lua masurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Putem, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe email la adresa info@vreaulacurs.ro

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a link-ului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi sau prin reply la mesaj cu textul: Dezabonare.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Actualizări ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului vreaulacurs.ro. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vom pune la dispoziție prin altă modalitate.

Verificați această pagină pentru orice actualizare. Vă recomandăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care prelucrăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la info@vreaulacurs.ro.

Scroll to Top

5% REDUCERE CURSURI LB. ENGLEZĂ PENTRU ELECTRICIENI

Profită acum de oferta lunii februarie și înscrie-te la cursul de limba engleză pentru domeniul electric. Alege nivelul începători sau avansați și #HAILACURS!

Contactează-ne și pe whatsapp 0755 045 550

ÎN CLASĂ

Call Now Button