TERMENI ȘI CONDIȚII

Vă rugăm să citiți cu mare atenție și să înțelegeți termenii și condițiile de mai jos înainte de a utiliza website-ul nostru.

Platforma vreaulacurs.ro este deținută de către OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L., cu sediul social în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, 11, bloc C1, ap.2, etaj 3, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/2896/12.09.2019, având CUI 41634340, email info@vreaulacurs.ro. Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L., respectiv termenii „vreaulacurs.ro” sau „site” pentru a ne referi la platforma vreaulacurs.ro.

Conținutul publicat al acestui website este proprietatea OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L., care își rezervă, de asemenea, și dreptul asociat bazei de date a acestui website. Toate drepturile sunt rezervate.

Acceptare termeni și condiții

Prin accesarea acestui website sunteți de acord cu următorii termeni și următoarele condiții, fără alte restricții, și cu avertismentul de copyright care se găsește la adresa: www.vreaulacurs.ro. Dacă nu sunteți de acord cu unul din punctele descrise mai jos, nu puteţi utiliza acest Site în nici un fel. Considerăm că utilizarea site-ului și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Nu declarăm și nu garantăm: acuratețea sau caracterul complet al materialelor publicate pe acest website; disponibilitatea acestui website sau operarea acestuia fără erori sau întreruperi; compatibilitatea acestui website cu sistemul de operare şi software-ul de pe computerul dumneavoastră; că acest website nu poate că la un moment dat să conțină infecții de tip virus. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut. Ne rezervăm dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul, să accesați, să utilizați sau achizționați oricare din produsele/serviciile puse la dispoziția dvs.. pe platforma vreaulacurs.ro, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții, care stau la baza contractului dintre Societate și dumneavoastră.

CAPITOLUL 1 – Definiții

În prezentul regulament, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) consumator – orice persoană fizică care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale;

b) conţinut digital – date produse şi furnizate în format digital;

c) contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

d) date cu caracter personal – astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;

e) preţ – bani sau o reprezentare digitală a valorii datorate în schimbul furnizării de conţinut digital sau de servicii digitale;

f) serviciu digital – un serviciu ce prezintă una dintre următoarele caracteristici: permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital; permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date;

g) suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate (de ex. adresa de poștă electronică)

h) piaţă online – orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi profesionişti sau consumatori.

CAPITOLUL 2 – Părțile contractante

2.1. Prestatorul este OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L., cu sediul în Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 11, bloc C1, ap. 2, etaj 3, județ Brașov, având CUI 41634340, Nr. de ordine la ORC: J8/2896/12.09.2019, denumit în continuare Prestatorul.

2.2. Beneficiarul este persoana fizică sau juridică care accesează sau utilizează site-ul sau achiziționează bunurile cu conținut digital sau serviciile digitale (denumite în continuare produse și servicii digitale) puse la dispoziție de către Prestator și se identifică prin datele sale care apar și pe factura care se generează în momentul achitării și este denumit în continuare Beneficiar, Cursant sau Utilizator.

CAPITOLUL 3 – Obiectul contractului

3.1. Obiectul Contractului îl reprezintă furnizarea de produse cu conținut digital și prestarea de servicii digitale, constând în cursuri de pregătire profesională și de formare, de către Prestator din gama de produse prezentate pe platforma vreaulacurs.ro sau prin alte mijloace sau canale de comunicare, Beneficiarului, în schimbul unui preț, pe bază de comandă respectiv creare cont în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul contract.

3.2. Specificațiile Conținutului și Serviciilor digitale, ce fac obiectul prezentului Contract sunt comunicate de către Prestator Beneficiarului în detaliu fie prin publicare pe platformă.

3.3. Prestatorul își îndeplinește obligația de furnizare a produselor și a serviciilor digitale la data la care produsul digital/serviciul digital devine accesibil pentru Beneficiar respectiv prin activarea contului de Utilizator pentru accesul pe platforma vreaulacurs.ro, iar achitarea prețului reprezintă acordul expres al Beneficiarului de începere a furnizării Produselor și Serviciilor digitale.

3.4. Pentru a putea accesa produsele și serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, trebuie să vă creați un cont personal pe site. În acest scop, vă rugăm să utilizați butonul „Intră în cont” de pe pagina principală a site-ului și să parcurgeți în mod adecvat pașii necesari în vederea creării contului. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate. Contul poate fi accesat pe bază de parolă de acces, pe care o cunoașteți doar dumneavoastră.
Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Aveți obligația de a nu transmite datele dumneavoastră de autentificare în favoarea unei terțe persoane.

3.5. Accesul și utilizarea Site-ului, precum și efectuarea comenzilor/înscrierilor, respectiv achiziționarea produse cu conținut digital și prestarea serviciilor digitale sunt supuse și reglementate de prezentul document, de contractul încheiat între părți, de politicile Societății, precum și de legislația aplicabilă în materie. Folosirea Site-ului, efectuarea comenzilor, achiziționarea și furnizarea Produselor cu conținut digital și prestarea serviciilor digitale nu sunt posibile în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor. În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor documente, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu efectuați comenzi/înscrieri.

CAPITOLUL 4 – Încheierea contractului, durata contractului

4.1. Prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin comanda Beneficiarului și confirmarea comenzii de către Prestator, contractul se consideră încheiat între părți.

4.2. Prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului.

CAPITOLUL 5 – Prețul contractului și modalități de plată

5.1. Plata și facturarea. Prețurile afișate pe site, la fiecare produs în parte, includ valoarea TVA, care se va adăuga la valoarea produselor în condițiile legii fiscale. Plata produselor se efectuează în lei și se poate face prin oricare dintre următoarele modalități:

5.2. online, prin procesatorul de plăți Netopia Payments, care permite plata din aplicație a produselor/serviciilor prin introducerea manuală a datelor cardului. Pentru a vă informa cu privire la politica de confidențialitate a acestui operator puteți accesa următoarea legătură: https://netopia-payments.com/termeni-si-conditii-generale/. Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății în niciuna dintre modalitățile de plată prezentate mai sus. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul. Beneficiarul înțelege și este de acord cu faptul că sumele reprezentând contravaloarea produsului/serviciilor digitale achiziționate pot varia de la o lună la alta în funcție de diverse promoții, reduceri acordate acestuia.

5.3. Societatea va emite beneficiarului o factură fiscală pentru produsele achiziționate de pe site, scop în care Beneficiarul va furniza Societății toate informațiile necesare. Factura fiscală pentru orice comandă va putea fi regăsită în contul de utilizator al Beneficiarului și descărcată de pe acesta. Odată emisă, o factură nu poate fi modificată.

5.4. Furnizarea Produselor și Serviciilor Digitale prevăzute la art. 3.1 din prezentul Contract respectiv accesul la platforma Prestatorului va avea loc doar după achitarea de către Beneficiar Prestatorului a prețului prezentului contract.

CAPITOLUL 6 – Livrare

6.1. Utilizatorul (cumpărătorul) poate alege cursuri la care să participe, accesând interfața www.vreaulacurs.ro și se poate înscrie la cursuri ale căror perioade și intervale orare sunt comunicate în platforma cu același nume.

6.2. Pentru efectuarea unei înscrieri valide pentru un curs, utilizatorul va trebui să furnizeze anumite date personale pe care trebuie să le completeze în câmpurile dedicate din secțiunea „Formular de înscriere”. În cazul în care datele furnizate sunt incomplete sau incorecte, OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L. își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea, respectiv înregistrarea în platforma vreaulacurs.ro

6.3. În urma înscrierii /înregistrării OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L. livrează utilizatorului informații suplimentare despre curs și modalitatea de înscriere, precum și o factură proformă (plata căreia servește totodată drept validare pentru accesul la curs).  Aceasta va fi expediată utilizatorului pe adresa de e-mail completată de către acesta în secțiunea formularului on-line de înscriere. Neachitarea integrală a facturii proforme până la termenul limită menționat în aceasta atrage după sine anularea înscrierii pe platformă și implicit, restricționarea accesului la curs.

6.4. OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L. are dreptul de a modifica fără vreo notificare prealabilă data de desfășurare a cursului, formatorul/trainerul precum și locația de desfășurare. Cursanții înscriși la un curs vor primi notificări pe adresa de e-mail sau prin telefon privind modificările apărute.

6.5. Desfășurarea cursurilor de pregătire profesională se realizează:

– online, prin intermediul aplicațiilor de videoconferință comunicate de OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L. pentru fiecare tip de curs în parte (ex. Zoom). Pentru parcurgerea unui curs online, utilizatorul declară pe propria răspundere că are acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii teoretice în sistem „online”, fiind în sarcina să dețină mijloacele electronice (PC, camera web, microfon) și de conectare (conexiune stabilă la Internet).

– în sala de clasă, la punctul de lucru al furnizorului situat în Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu nr.11, bloc C1, ap.2, etaj 3.

Pentru ambele modalități utilizatorul va intra în posesia serviciilor/cursurilor la datele și după orarul stabilit la înscriere.

CAPITOLUL 7 – Rambursare / Anulare

7.1. Persoanele fizice (cursanții) beneficiază de un drept de retragere pe care îl pot exercita în termen de 14 zile calendaristice de la data achiziției cursului de pregătire profesională. Această perioadă de retragere permite să returnați cursul fără a fi necesar să oferiți vreun motiv pentru decizia dvs.

7.2. Dreptul de retragere din contract operează în termen de 14 de zile calendaristice calculat de la data înregistrării în platforma www.vreaulacurs.ro și poate fi folosit o singură dată. Mai exact, nu permitem crearea de conturi succesive, cu retrageri succesive și returnarea costului cursului în favoarea aceluiași utilizator.

7.3. În situația în care clientul care a achiziționat prin plată un curs de pregătire profesională la care din motive obiective nu poate participa, OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L. va putea să reprogrameze participarea la o serie viitoare, la prețul de listă de la data începerii noii serii de curs, clientul având obligația de a achita diferența de preț. În situația excepțională, din vina exclusivă a furnizorului, în care cursul nu se va desfășura în datele stabilite la momentul înscrierii, OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L. se obligă să restituie integral contravaloarea cursului în urma unei solicitări exprese formulate din partea cursantului prin e-mail: info@vreaulacurs.ro. În vederea returnării banilor, este posibil să vi se solicite furnizarea de date necesare în acest scop (cont IBAN, bancă, titular cont, alte informații). În cazul în care nu furnizați datele solicitate, ne vom găsi în imposibilitatea de a vă returna banii. În cel mai scurt timp, clientul va primi pe email o confirmare a înregistrării cererii de retragere. Restituirea banilor se va efectua prin același mod de plată folosit la achiziție, în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la confirmarea returului.

7.4. Furnizorul cursului își rezervă dreptul de a verifica în orice moment modalitatea în care sunt efectuate solicitările de înscriere și dreptul de a nu da curs solicitărilor, de a anula înscrierea, sau de a exclude definitiv din rândul cursanților persoanelor care, prin comportamentul fraudulos, ilicit, abuziv, violent (verbal sau fizic) sau de altă natură, afectează bunul mers al activității centrului sau derularea în condiții optime a cursurilor organizate de aceasta.

7.5. Vă rugăm să aveți în vedere că odată cu începerea executării contractului dintre dumneavoastră și Societate și anume odată cu activarea contului de utilizator al dumneavoastră în vederea accesării platformei veți pierde dreptul de retragere, în condiţiile în care: ne-ați dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere și ați confirmat că ați luat cunoştinţă de faptul că veți pierde dreptul de retragere în consecinţă. Astfel, după activarea contului dumneavoastră de utilizator în vederea accesării Platformei/materialelor de pe platformă nu mai aveți dreptul de retragere din contract, iar Societatea nu poate fi obligată la restituirea prețului.

Excepții de la această politică de retur, o fac situațiile în cazul în care ați accesat conținutul cursului sau ați beneficiat de certificarea cursului înainte de a iniția procesul de retur.

Vă informăm că serviciile furnizate de OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L. se consideră prestate complet la momentul la care aveți acces la conținutul platformei www.vreaulacurs.ro.

CAPITOLUL 8 – Drepturile și obligațiile părților

A. PRESTATORUL se obligă:

1. Să furnizeze Produsele și Serviciile digitale, în condițiile prevăzute de prezentul Contract și de normele aplicabile. Obligația Prestatorului de furnizare a Produselor și Serviciilor digitale, ce fac obiectul prezentului Contract, se consideră îndeplinită la momentul activării contului de utilizator a Beneficiarului pentru accesul la platforma vreaulacurs.ro aferent cursului, ce face obiectul prezentului Contract.

2. Să emită factura fiscală aferentă, în modalitățile și în termenul prevăzut în prezentul Contract.

3. Prestatorul își rezervă dreptul de a anula orice curs dacă nu s-au înscris suficienți participanţi. În aceste situaţii se va restitui sumă plătită în baza prezentului Contract sau va putea fi utilizată de către Beneficiar, la alegerea acestuia, pentru înscrierea la un alt curs de pe platforma vreaulacurs.ro, din gama de cursuri ale Prestatorului.

B. BENEFICIARUL / UTILIZATORUL se obligă:

1. Să achite prețul convenit conform prezentului Contract. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plata stabilite, Prestatorul este absolvit de furnizarea produselor și a serviciilor digitale și de obligația oferirii accesului la platformă sau oricăror facilități sau servicii conexe neachitate.

2. Să nu pună la dispoziția niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, materialele/cursul sau părți ale acestuia pus la dispoziția sa de către Prestator prin accesul la platforma Prestatorului, Beneficiarul având exclusiv dreptul de a folosi materialele/cursul spre îmbunătățirea abilităților proprii sau a propriului personal angajat. În acest sens Beneficiarul este obligat să nu divulge userul și parola de conectare la contul de utilizator către terți, acestea fiind destinate strict pentru a fi utilizate de Beneficiar.

3. Să nu aducă atingere imaginii Vreaulacurs, participanților sau autorului și să respecte dreptul de proprietate intelectuală și confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în baza prezentului Contract.

4. Beneficiarul are dreptul să i se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului Contract, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

5. Beneficiarul are dreptul să solicite și să obțină factura fiscală aferentă plății efectuate.

6. Atunci când Beneficiarul își exercită dreptul de retragere sau de încetare, în mod valabil și în condițiile prezentului Contract, acesta are obligația de a se abține de la utilizarea produselor sau serviciilor digitale oferite de Prestator și totodată îi este interzisă punerea acestora la dispoziția terților.

7. Beneficiarul poate oferi din proprie inițiativă sau la solicitarea Prestatorului sugestii, păreri, testimoniale în legătură cu produsele și serviciile furnizare de Prestator și le va putea include pe platforma sau în materialele de prezentare ale Prestatorului, precum și de a publica sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la produsele și serviciile Prestatorului pe pagini web.

CAPITOLUL 9 – Răspunderea contractuală

9.1. Fiecare dintre părți este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integral și la timp a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract.

9.2. Acceptarea termenilor și condițiilor contractuale se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare de pe site. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune, comunicată în cadrul site-ului.

9.3. În cazul în care Beneficiarul-consumator, fără a exista vreun caz de neconformitate/nefurnizare a produselor și serviciilor digitale, decide în mod unilateral ca, după furnizarea produselor și serviciilor digitale de către Prestator, să nu utilizeze produsele digitale sau să nu acceseze platforma și instrumentele digitale puse la dispoziție de Prestator, în temeiul prezentului Contract sau se răzgândește pur și simplu, Beneficiarul nu este îndreptățit la restituirea prețului, iar dacă prețul a fost achitat numai parțial, obligațiile de plată asumate rămân valabile potrivit contractului. Prezenta prevedere nu va aduce atingere dreptului de retragere a Beneficiarului.

9.4. Pentru accesarea Produselor si Serviciilor Digitale este nevoie de un laptop/telefon/tabletă/PC și de o conexiune la internet.

CAPITOLUL 10 – Protecţia proprietăţii intelectuale

10.1. Conţinutul şi designul www.vreaulacurs.ro (precum şi orice alt material având legătură cu acest site) trimis beneficiarilor sau potenţialilor beneficiari prin e-mail sau furnizat dvs. în orice altă modalitate aparţin OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L. şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.

10.2. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă documentele şi materialele didactice de care beneficiaţi fără a deţine o permisiune scrisă din partea OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L. De asemenea, este interzisă reproducerea, în orice fel, integral sau parţial, a informaţiilor cuprinse şi aflate pe site-ul www.vreaulacurs.ro.

CAPITOLUL 11 – Utilizarea conţinutului vreaulacurs.ro

11.1. Puteţi copia şi printa conţinutul www.vreaulacurs.ro doar pentru folosinţa dumneavoastră în scopul autoevaluărilor personale, contactării noastre, potrivit scopului pentru care v-aţi înscris la cursul de pregătire profesională dorit. Cu expectia celor menţionate mai sus, conţinutul www.vreaulacurs.ro nu poate fi reprodus, modificat şi exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

11.2. Tipul de acţiuni descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea OPTIM AD CALIFICĂRI S.R.L. :

a.) reproducerea sau stocarea Conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei;

b.) modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea OPTIM AD CALIFICĂRI.

c.) îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al vreaulacurs.ro asupra Conţinutului.
Orice utilizare a conţinutului www.vreaulacurs.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: info@vreaulacurs.ro.

CAPITOLUL 12 – Fololsirea cookie-urilor

Vezi Politica de utilizare cookie-uri care face parte din prezentul Document.

CAPITOLUL 13 – Politica privind proteția datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

CAPITOLUL 14 – Forța majoră

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care este dovedită în condiţiile legii. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data ivirii situaţiei de forţă majoră.

CAPITOLUL 15 – Soluţionarea litigiilor

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competenţe, potrivit legii.

CAPITOLUL 16 – Clauze finale

16.1. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termene şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.

16.2. Clauzele prezentelor termene şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

16.3. Prezentele termene şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

16.4. Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

16.5. Promoțiile oferite de către Optim Ad Calificări S.R.L. sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limitele și cu respectarea condițiilor de pe site.

Scroll to Top

5% REDUCERE CURSURI LB. ENGLEZĂ PENTRU ELECTRICIENI

Profită acum de oferta lunii februarie și înscrie-te la cursul de limba engleză pentru domeniul electric. Alege nivelul începători sau avansați și #HAILACURS!

Contactează-ne și pe whatsapp 0755 045 550

ÎN CLASĂ

Call Now Button